Stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha

W ramach obchodów Dnia Wałbrzyskiego Twórcy w Bibliotece pod Atlantami odbyło się wręczenie stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury dla wyróżnionych wałbrzyskich twórców.
Laureatami tej nagrody za 2014 r. zostali: Leszek Solarek – prezes Oddziału Wałbrzyskiego SWP-W, który uhonorowany został przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha za upowszechnianie kultury Wschodnich sąsiadów oraz Cyryl Bartkowiak z Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA -za całokształt twórczości artystycznej.
Wśród stypendystów znalazł się pan Stanisław Możdzeń wałbrzyski ceramik, malarz, rysownik. W tym samym dniu odbył się wernisaż prac jego autorstwa pt. „Tut la vie” w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki.
Nagrody i stypendia w imieniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha wręczyli: Anna Maria Romańska – Przewodnicząca Rady Miasta i pan Zygmunt Nowaczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha.
Po zakończeniu uroczystości wręczania nagród i stypendiów Przewodnicząca Rady Miejskiej pani A. Maria Romańska przypomniała wszystkim zebranym, że w naszym mieście od 15 maja 2015 r. znajduje się rondo poświęcone kreatywnym wałbrzyszanom. Rondo Wałbrzyskich Twórców, które znajduje się na ul. Piotra Wysockiego w pobliżu Centrum Nauki i Kultury „ Stara Kopalnia”. Pani Przewodnicząca przywołała w miejscu uzasadnienie RM, w którym min. można przeczytać, że nazwa „ronda stanowić będzie hołd oddany ludziom, którzy napełnili Nasze Miasto duchową głębią, dając jednocześnie swoim współmieszkańcom kolejny, istotny powód do dumy z faktu życia i pracy w Wałbrzychu.”
Na zakończenie uroczystości przed zebranymi zaprezentowała się skrzypaczka Weronika Janik.