WALNE ZEBRANIE ODZIAŁU W OLSZTYNIE

30 czerwca 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Członków SWP-W w Olsztynie. Uczestniczyli w nim  członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście: w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody oraz prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.  Zebranie sprawnie poprowadził Pan Maciej Jasiński. Sprawozdanie z działalności złożył Wiesław Łubiński, zaś ocenę pracy zarządu przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Kurejko. Zabierający głos w dyskusji pozytywnie ocenili pracę Zarządu oddziału, umacniający się autorytet w środowisku. Zwracali uwagę na potrzebę współdziałania z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, nauczycielami języka rosyjskiego oraz większego zaangażowania na rzecz młodzieży. Oceny pracy Oddziału w Olsztynie dokonał prezes  Stowarzyszenia Józef Bryll, wskazując na potrzebę kontynuacji wielu pożytecznych inicjatyw oraz   pozytywnie odniósł się do zaproponowanych kierunków pracy Oddziału na najbliższą kadencję. Jerzy Smoliński, wiceprezes SWP-W w swoim wystąpieniu omówił problem aktualnych relacji pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską.Walne Zebranie wybrało 5-osobowy Zarząd, na czele z dotychczasowym Przewodniczącym W. Łubińskim, 3-osobową Komisję Rewizyjną i wybrało dwóch delegatów na XXI Kongres Stowarzyszenia.