Walne zebranie członków Oddziału Konińskiego

9 lipca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Oddziału Konińskiego. W Zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście ściśle związani z działalnością Oddziału: Prezydent Miasta Konina Pan Piotr Korytkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Konina Pan Tadeusz Wojdyński, Rektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich Magnificencja Pan dr Marek Waszkowiak , Dyrektor Muzeum Okręgowego w Koninie Pani Elżbieta Barszcz  oraz  Prezes   Stowarzyszenia   Współpracy  Polska  –  Wschód Pan Józef Bryll. Walne zebranie odbywające się w końcu kadencji jest dobrą okazją aby podziękować tym wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem i pracą wspierali poczynania naszego Stowarzyszenia.  Kapituła wyróżnień honorowych SWP-W przyznała: Proporzec Dobrego Sąsiedztwa Miastu Konin, Dyplomy Honorowe Panom Tadeuszowi Wojdyńskiemu i Wojciechowi Drapińskiemu; Medale MICKIEWICZ PUSZKIN Pani Elżbiecie Barszcz, Panom: Sławomirowi Lorkowi, Markowi Waszkowiakowi, Karolowi Fritzowi, Henrykowi Janaskowi, Arturowi Chojnackiemu, Zbigniewowi Szymczakowi, Grzegorzowi Matkowskiemu. Sprawozdanie z działań Oddziału złożył Zdzisław Jacaszek Prezes Zarządu Oddziału, jak i przedstawił propozycje przyszłego programu. Sprawozdanie przekazane zostało również w formie  pokazu multimedialnego. Dyskusja potwierdziła właściwe podejście Zarządu do działań prowadzonych w trudnym okresie politycznym i społecznym a szczególnie podkreślono zaangażowanie w utrzymanie dobrych sąsiedzkich kontaktów z miastami partnerskimi i nie tylko. Działalność Stowarzyszenia i aktywność Oddziału  przedstawił w swoim wystąpieniu prezes  SWP-W Józef Bryll. Inicjatywy Oddziału i prezesa Zdzisława Jacaszka  w mijającej trudnej kadencji  znakomicie przyczyniały się do rozwijania dobrosąsiedztwa z państwami za wschodnią granicą i stanowią dobry przykład możliwości działalności naszego Stowarzyszenia. Po udzieleniu absolutorium wybrano nowy Zarząd Oddziału i Komisję Rewizyjną powierzając funkcję Prezesa Oddziału Zdzisławowi Jacaszkowi. Wybrano także  delegatów na XXI Kongres  Stowarzyszenia.