Walne zebranie Oddziału w Poznaniu

W dniu 30 czerwca 2021 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków i sympatyków Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oddziału w Poznaniu, w którym uczestniczyli członkowie  i zaproszeni goście a wśród nich m.in. prof. Artur Kijas, prof. Marek Figura, dr Piotr Paweł Repczyński. Obecny był także  wiceprezes Stowarzyszenia Zdzisław Jacaszek. Na przewodniczącego zebrania wybrano dotychczasowego prezesa Bartłomieja Garczyka. Protokolantką została zaś Pani Joanna Jagodzińska.  W trakcie   spotkania prezes Garczyk przedstawił dotychczasowe przedsięwzięcia realizowane w ramach poznańskiego oddziału. Tradycyjnie już podkreślono naukową i akademicką specyfiką i działalność Stowarzyszenia w stolicy Wielkopolski. Głos zabrali także Z. Jacaszek oraz A. Kijas i M. Figura. Po otrzymaniu absolutorium przez dotychczasowy Zarząd, nastąpiły wybory nowych władz.  Wybrano  5-osobowy zarząd, 3 – osobową komisję rewizyjną oraz delegatów na Kongres Stowarzyszenia.  Prezesem oddziału w Poznaniu wybrano jednogłośnie Bartłomieja Garczyka, wiceprezesami zostali: A. Kijas i P. P. Repczyński. Wybrano także delegatów na Kongres SWPW – zostali nimi: A. Kijas, B., Garczyk oraz M. Krzyżaniak. Zebranie uchwaliło propozycje do działania na kadencję 2021 – 2026.