WALNE ZEBRANIE ODZIAŁU W OLSZTYNIE

30 czerwca 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Członków SWP-W w Olsztynie. Uczestniczyli w nim  członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście: w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, […]

Walne Zebranie Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie

28 czerwca w pięknej reprezentacyjnej Sali Trybunału Koronnego odbyło się   Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze  Oddziału  Wojewódzkiego w Lublinie, które dokonało podsumowania działalności Oddziału […]