Walne Zebranie Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie

28 czerwca w pięknej reprezentacyjnej Sali Trybunału Koronnego odbyło się   Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze  Oddziału  Wojewódzkiego w Lublinie, które dokonało podsumowania działalności Oddziału w latach  2016 – 2021. Uczestników zebrania powitał prezes Oddziału ks. prof. dr hab. Edward Walewander, który powiedział: „   Przypadł mi miły zaszczyt powitania Państwa na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich i każdego z osobna naszych gości i działaczy Stowarzyszenia oraz jego przyjaciół. Pan Marszałek Województwa Lubelskiego, p. Jarosław Stawiarski nie może wziąć udziału w naszym spotkaniu, dlatego porosił o jego reprezentowanie przez wicemarszałka, p. Zbigniewa Wojciechowskiego. Dobrze trafił, bo  wartości ideowe naszego Stowarzyszenia są od lat bliskie p. Zbigniewowi Wojciechowskiemu. Nie wszyscy to pamiętają, dlatego chcę to podkreślić, że nasz miły gość – jako wiceprezydent naszego miasta –  dzięki swej ścisłej współpracy z p. marszałkiem Senatu I kadencji prof. Andrzejem Stelmachowskim był współtwórcą naszego Domu Polonii, w którym nasze Stowarzyszenie ma swoją elegancką siedzibę. Witam serdecznie; Witam panią dyrektor Jolantę Misiak, z naszego Lubelskiego Kuratorium Oświaty. Pani dyrektor reprezentuje też p. kurator Teresę Misiuk. Dodam, że pani Dyrektor brała też udział w naszej debacie Język rosyjski w szkole. Takie spotkania jak to nasze nie mają nic z przypadkowości. Gorąco witam p. dyrektor; jest nam wszystkim miło, że w imieniu p. prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka bierze udział w naszym spotkaniu zaprzyjaźniony z nami p. dyr. Krzysztof Stanowski. Nazwisko p. dyrektora wiele mówi, nie tylko w naszym środowisku akademickim.  Witam dobrze nam znanego p. Zdzisława Niedbałę, który jest częstym i pożądanym naszym gościem. Ale muszę mu przygadać. Dobrze, że  pan Zdzisław Niedbała postępuje wbrew wymowie swego nazwiska. Jako mistrz ceremonii, oficjalnych uroczystości obchodzonych z inicjatywy naszego Ratusza, zawsze troskliwie dba o to, by te spotkania miały elegancki przebieg i wydźwięk. Między innymi dlatego należy mu się z naszej strony serdeczne uznanie. Ale o tym nieco później; serdecznie pozdrawiam bliskiego nam p. wiceprzewodniczącego Rady Miasta, uznanego poetę Stanisława Kierońskiego; z naszego bratniego Stowarzyszenia Wspólnota Polska mamy pośród nas zarówno dawnego prezesa p. Ryszarda Gajewskiego, jak też obecnego szefa Wspólnoty, a jednocześnie dyrektora Domu Polonii p. Dariusza Śladeckiego; Towarzystwo Polsko-Austriackie zarówno jego Zarząd Krajowy, jak też Oddział w Lublinie reprezentuje p. dr inż. Stanisław Błaziak. Bardzo serdecznie witam wszystkich wymienionych. W tym tak bardzo ważnym miejscu i tak ważnym momencie naszego spotkania chciałbym powiedzieć, że spośród domowników gościmy wśród nas prezesa Zarządu Krajowego naszego Stowarzyszenia p. Józefa Brylla, a także p. wiceprezesa Zdzisława Jacaszka. Panowie wiele znaczycie dla nas. Wiele Wam zawdzięczamy. Nie trzeba się o tym rozgadywać. Najserdeczniej witam obu Panów. Proszę pozwolić, że spośród domowników wyróżnię jeszcze naszą działaczkę, p. licencjuszkę Monikę Grajewską, która – podobnie – jak  obaj panowie – przybyła do nas z Warszawy. Dała się już nam poznać jako artystka. Dzisiaj ubogaci nas wystąpieniem koncertowym. Witam panią bardzo serdecznie. Cieszy fakt, że nasi działacze dbają o narybek, a tym samym o wzrost  personalny naszej organizacji. Pan Zbigniew Husak z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych  przyszedł na przykład ze swoimi dziećmi, synem Mateuszem i córką Kasią, jak słyszę bardzo wzorowymi i utalentowanymi uczniami. Dobrze, że nas młodzi podpatrują, bo mają przecież kontynuować nasze dzieło.

         „Cieszę się bardzo z licznej obecności Państwa na naszym walnym zebraniu, które przybrało wprost rodzinny charakter, i jeszcze raz serdecznie wszystkich pozdrawiam!”.

Po wyborze przewodniczącego zebrania odbyła się jego uroczysta część, którą rozpoczął koncert w wykonaniu Pani Moniki Grajewskiej. Wręczone zostały także Medale Mickiewicz – Puszkin przyznane  na wniosek Oddziału  za zasługi w ofiarnej pracy na rzecz Polaków zza wschodniej granicy i działalność popierającą przyjaźń miedzy Polską a krajami leżącymi na wschód od Bugu, które otrzymali ; Marszałek Zbigniew Wojciechowski, prof. dr hab. Czesław Michałowski, prof. dr hab. Piotr Paweł Gach oraz mgr Zdzisław Niedbała. Po wypowiedziach wyróżnionych odbyła się część robocza zebrania.

Sprawozdanie z działalności Oddziału przedstawił ustępujący prezes a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał przewodniczący zebrania. Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll w swoim wystąpieniu przedstawił wysoką ocenę działalności oddziału ze szczególnym podkreśleniem inicjatyw i działań prezesa. Po dyskusji zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi. Walne zebranie wybrało 8 osobowy Zarząd Oddziału , 3 osobową Komisję Rewizyjną i  3 delegatów na Kongres  Stowarzyszenia. Na Prezesa Oddziału  został wybrany ks. prof. dr hab. Edward Walewander. Serdecznie gratulujemy.