Walne zebranie Oddziału w Elblągu

9 czerwca 2021 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Warmińsko – Mazurskiego Oddziału SWP-W w Elblągu. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Monika Falej, wiceprezydent Miasta Elbląg Janusz Nowak oraz prezes Stowarzyszenia Józef Bryll.

Sprawozdanie z działalności przedstawił prezes Oddziału Andrzej Dębowski. Wypowiedzi delegatów dotyczyły głównie kontynuacji działalności i spraw siedziby Oddziału. Głos zabrali także zaproszeni goście odnosząc się głównie do problematyki współpracy z Białorusią , możliwości realizacji projektów lokalnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do działalności Oddziału w mijającej kadencji odniósł się w swoim wystąpieniu prezes Józef Bryll, podkreślając pozytywne zmiany w działalności Oddziału, szczególnie rolę prezesa Oddziału. Walne zebranie wybrało nowy zarząd, komisje rewizyjną i dwóch delegatów na XXI Kongres Stowarzyszenia. Prezesem Oddziału został wybrany Andrzej Dębowski.