Kampania sprawozdawczo wyborcza w SWP-W

Z udziałem prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla, w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło  się Walne Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze członków Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Walne obrady otworzył prezes Oddziału Eugeniusz Brudkiewicz. Udział w tym ważnym wydarzeniu oprócz członków  wzięli także: Tomasz Kostuś – poseł na Sejm RP,  Zbigniew Kubalańca – wicemarszałek Województwa Opolskiego, Mateusz Figiel – z-ca dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UM, Violetta Łabędzka – zastępca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Irena Pordzik – Konsul Honorowy Ukrainy w Opolu oraz  członek Zarządu Krajowego SWP-W Zbigniew Bereza.  W uroczystej części zebrania wicemarszałek Zbigniew Kubalańca w imieniu marszałka województwa Andrzeja Buły wręczył prezesowi Eugeniuszowi Brudkiewiczowi  odznakę honorową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” 

Dyplomy grawerowane z wyrazami uznania wręczyli także Tomasz Kostuś – poseł na Sejm i Józef Bryll -prezes Stowarzyszenia. Wyrazy uznania i szacunku przekazali także przedstawiciele organizacji społecznych. Dyplomem grawerowanym i medalami Mickiewicz – Puszkin wyróżniono  aktywnych członków Oddziału. Sprawozdanie i propozycje do działania na następną kadencję w formie znakomicie przygotowanego pokazu multimedialnego przekazali wiceprezesi Oddziału Irena Danecka i Daria Ogon a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej przewodnicząca  Barbara Bilikiewicz – Seń. W dyskusji podkreślano aktywną  działalność Oddziału i osobisty wkład prezesa Eugeniusza Brudkiewicza.

Wysoką ocenę działalności Oddziału i wybitne zasługi Eugeniusza Brudkiewicza podkreślił w swoim wystąpieniu prezes Jozef Bryll. Po udzieleniu absolutorium  wybrany został nowy Zarząd, Komisja Rewizyjna i czterech delegatów na XXI Kongres SWP-W. Nowym prezesem Zarządu Oddziału została wybrana Daria Ogon. Należy podkreślić wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie walnego zebrania. Na zakończenie obrad nowo wybrany Zarząd wręczył pamiątkowy album i kwiaty dotychczasowemu prezesowi, który nie kandydował ze względów osobistych.