Finał Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji i Prozy Aleksandra Puszkina „PUSZKINIANA 2020”

Uroczystość zakończenia Konkursu połączona z wręczeniem nagród  zwycięzcom  odbyła  się  14 czerwca  2021r.  w „Domu   Przyjaźni” w Warszawie  przy  Marszałkowskiej 115. Ogłoszone zostały wyniki konkursu, wręczone zostały nagrody a zwycięzcy recytowali swoje utwory.  Finał zakończył recital Evgena Malinowskiego znanego piosenkarza i barda. Uroczystość w imieniu organizatorów  prowadził Prezes Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Ryszard Tomalak, który powitał uczestników wśród nich zwycięzców i wyróżnionych wraz z opiekunami oraz zaproszonych gości;   Zbigniewa Czaplickiego – Przedstawiciela Marszałka Województwa   Mazowieckiego Adama Struzika – patrona konkursu, Siergieja Chwatowa  – prof. Katedry Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Józefa Brylla – Prezesa  Stowarzyszenia  Współpracy Polska-Wschód, Jerzego Smolińskiego  –  Prezesa Stowarzyszenia  Współpracy Polska-Rosja, którzy w swoich wystąpieniach przekazali laureatom, ich nauczycielom i rodzicom gratulacje   i podziękowania.   Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego  Pan  Zbigniew  Czaplicki przekazał na ręce  Prezesa Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Ryszarda Tomalaka list od Marszałka Adam Struzika z gratulacjami dla organizatorów 35 Jubileuszowego   Konkursu „PUSZKINIANA 2020”. Wyniki konkursu ogłosiła przewodnicząca JURY Iwona Wołoszczenko, po czy wręczone zostały nagrody dla najlepszych.  Nagrody ufundowali:  Stowarzyszenie,  Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury oraz Urząd Marszałkowski. Warto podkreślić że, finał 35 Konkursu przeprowadzony został w systemie online.