Walne Zebranie Delegatów Oddziału Pomorskiego

Rozpoczęcie Walnego Zebrania, w dniu 19 maja br., poprzedziło otwarcie bogatej wystawy najnowszych wydawnictw Obwodów Rosji z Archangielska, Jarosławia i Wiatki (d. Kirów). Na wystawie […]

Walne Zebranie Wielkopolskiego Oddziału

18 maja br. w Poznaniu odbyła się Walne Zebranie Wielkopolskiego Oddziału SWPW. Tradycją jest, że od wielu lat spotkania Stowarzyszenia odbywają się w Instytucie Wschodnim […]

Sprawozdawczo-wyborcze zebranie w Koninie

Z udziałem Prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla, 17 maja br., Koniński Oddział SWPW odbył swoje statutowe zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Działacze – organizatorzy przedsięwzięć Oddziału w ubiegłej kadencji […]