Konferencja naukowa „Ukraina na drodze do Unii Europejskiej z perspektywy doświadczeń polskiej transformacji”

W dniu 19 maja br. w auli Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się jednodniowa konferencja z udziałem naukowców i badaczy z Polski oraz Ukrainy. Była to kolejna już inicjatywa naukowa, którą Stowarzyszenie Współpracy Polska- Wschód realizuje z Uniwersytetem Warszawskim. Otwarcia konferencji dokonał dr hab. Józef Tymanowski, który był jednocześnie przewodniczącym obrad i moderatorem, a następnie głos zabrał prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk – Dyrektor Instytutu Europeistyki. W panelu plenarnym wystąpili m.in.: Mykola Yarmoliuk – Radca Ambasady Ukrainy w Warszawie, prof. dr hab. Henryk Bednarski – Przewodniczący Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Polska-Ukraina, dr Jurij Kariagin – Prezes Towarzystwa Ukraina-Polska oraz Zdzisław Jacaszek – Wiceprezes ZK SWP-W.

W kilku panelach dotyczących m.in. wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkować drogi Ukrainy do UE, prawno – ekonomicznego procesu przebudowy państwa ukraińskiego oraz polityczno-prawnego i kulturowego zakresu przebudowy Ukrainy, omówiono najważniejsze zagadnienia z tym związane. Wygłoszoną łącznie 14 referatów.

Organizatorami konferencji byli Instytut Europeistyki WD i NP Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód oraz Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Dorobkiem konferencji będzie publikacja obejmująca wygłoszone referaty.