Walne Zebranie Wielkopolskiego Oddziału

18 maja br. w Poznaniu odbyła się Walne Zebranie Wielkopolskiego Oddziału SWPW. Tradycją jest, że od wielu lat spotkania Stowarzyszenia odbywają się w Instytucie Wschodnim Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Trzonem aktywu są uczeni tego Uniwersytetu i co prawda zmieniający się studenci z różnych wydziałów. Środowisko skupione w naszym Stowarzyszeniu miało co podsumować, choć nie było tych przedsięwzięć bardzo dużo, to ich zasięg i wartość merytoryczną nie da się przecenić. Były nimi przede wszystkim konferencje naukowe, konsultacje dla młodych badaczy z za wschodniej granicy, dyskusje o literaturze fachowej, prace przy olimpiadzie języka rosyjskiego. Na szczególną zasługuje wydawanie periodyku naukowego FORUM WSCHODNIE. W przyszłych planach zwrócono uwagę na pozyskanie studentów do nowych inspiracji. Zebranie wybrało nowy Zarząd Oddziału i dwóch delegatów na XX Kongres SWPW. Prezesem Oddziału został dr Bartłomiej Garczyk a delegatami na XX Kongres SWP-W : dr Bartłomiej Garczyk i prof. dr hab. Artur Kijas. W walnym zebraniu Wielkopolskiego Oddziału uczestniczyli Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia Józef Bryll i Zdzisław Jacaszek.