Sprawozdawczo-wyborcze zebranie w Koninie

Z udziałem Prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla, 17 maja br., Koniński Oddział SWPW odbył swoje statutowe zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Działacze – organizatorzy przedsięwzięć Oddziału w ubiegłej kadencji posumowali swoje dokonania. A było ich sporo. W prezentacji uzupełniającej tekst sprawozdania naliczono ich siedemdziesiąt dwa, tych najważniejszych. Podkreślono, że potrafiono dla ich realizacji pozyskać partnerów polskich i z za Bugu. Zagranicznymi partnerami są samorządowcy z miast partnerskich Konina i okolicznych gmin. Do organizacji przedsięwzięć włączali się koledzy z środowisk akademickich Briańska, Czerniowców, Czernichowa, Niżyna, a także Kijowa. Stałymi polskimi partnerami są: Muzeum Okręgowe w Koninie, Biblioteki Miejskie w Koninie i Turku, Komenda Hufca ZHP w Koninie samorządy w Starym Mieście, Kleczewie, Ślesinie, Strzałkowie Starostwa w Słupcy i Koninie czy Ośrodek WITYNG. Więcej o pracy Oddziału można przeczytać na stronie Stowarzyszenia w materiałach zamieszonych w ubiegłej kadencji. Przyjęto ramowy plan zamierzeń i wybrano nowe władze oddziału oraz czterech delegatów na XX Kongres SWPW. Prezesem Oddziału został Zdzisław Jacaszek a na delegatów na XX Kongres wybrano; Zdzisława Jacaszka, Kazimierza Pałasza, Katarzynę Schellner i Czesława Marka. Mieszkańców Konina i nie tylko, o tym wydarzeniu poinformował portal www.infokonin.pl / materiał z 18.05./ oraz www.tvwielkopolska