Walne Zebranie Delegatów Oddziału Pomorskiego

Rozpoczęcie Walnego Zebrania, w dniu 19 maja br., poprzedziło otwarcie bogatej wystawy najnowszych wydawnictw Obwodów Rosji z Archangielska, Jarosławia i Wiatki (d. Kirów). Na wystawie zaprezentowano ponad 300 książek, w tym współczesną rosyjską literaturę, podręczniki do nauki języka rosyjskiego oraz przepiękne albumy poświęcone historii, architekturze i zabytkom wielu miast Federacji Rosyjskiej. Przedstawiciele powyższych obwodów omówili cele i treść wystawy.

W Walnym Zebraniu uczestniczyło 22 delegatów oraz licznie zaproszeni goście a wśród nich: Konsul Generalny Białorusi w Gdańsku – Siergiej Michniewski, Konsul Federacji Rosyjskiej – Igor Kowaliow oraz Dyrektor RONiK w Gdańsku – Siergiej Janiuszkin.

Na zebranie przybyli też Elżbieta Markowska – Prezes Oddziału Okręgowego ZNP, Kordian Borejko – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Sybiraków”, Anna Kieturajkis – reprezentująca Prezydenta miasta Gdańska, prof. Wojciech Lamentowicz – Znany działacz państwowy i społeczny. Zarząd Krajowy SWP-W reprezentowali: Józef Bryll – Prezes, Jerzy Smoliński – Wiceprezes.

Walne Zebranie otworzyła Prezes Oddziału Anna Firlej zgłaszając kandydaturę Henryka Talaśki na przewodniczącego obrad. Delegaci propozycję przyjęli jednogłośnie. Podobnie zaakceptowali regulamin i porządek obrad.

Sprawozdanie z pracy Oddziału za okres minionych pięciu lat złożyła Anna Firlej. Wcześniej delegaci otrzymali w formie pisemnej informację o najważniejszych wydarzeniach z życia Organizacji. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca – Maria Godlewska.

Goście z konsulatów generalnych Białorusi i Rosji w swoich wystąpieniach dali bardzo wysoką ocenę współpracy z Oddziałem Pomorskim i jego Przewodniczącą. Przekazali Oddziałowi i działaczom Dyplomy Uznania. W dyskusji zabrało głos 7 osób. Wszyscy dyskutanci pozytywnie ocenili pracę Stowarzyszenia podkreślając przeprowadzone liczne konkursy, festiwale, seminaria i konferencje. Akcentowali dobre i owocne kontakty z partnerami z Sankt Petersburga, Kaliningradu i Grodna. Podkreślali pomyślnie rozwijającą się bezpośrednią współpracę młodzieży szkolnej i studenckiej Polski i Rosji oraz środowisk kultury, nauki, sportu i turystyki obu krajów. Zwracali uwagę na duże zaangażowanie środowiska nauczycielskiego w nauczanie języka rosyjskiego, którego popularność w województwie pomorskim wzrosła w okresie minionych 5 lat. Pozytywnie oceniono działania Oddziału na rzecz współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, choć w tych dziedzinach, jak podkreślali obecni biznesmeni z Polski i Rosji, występują duże niewykorzystane rezerwy, zwłaszcza w obszarze dalszego rozwoju ruchu bezwizowego z obwodem kaliningradzkim, pracy z naukowymi kołami studenckimi i rusycystami.

Prezes Józef Bryll przedstawił wysoką ocenę pracy Zarządu Oddziału na czele z Prezesem Anną Firlej. Podkreślił zaangażowanie aktywu na rzecz budowy dobrych relacji z naszymi sąsiadami zza wschodnią granicą, szczególnie ze społeczeństwem Rosji. Ustosunkował się do głosów w dyskusji i pozytywnie ocenił projekt kierunków pracy Oddziału na najbliższą kadencję. Wręczył w imieniu Zarządu Krajowego Pani A. Kieturajkis z Urzędu Miasta Gdańska, honorowy medal „Mickiewicz-Puszkin” oraz trzem osobom dyplomy uznania.

Delegaci w jawnym głosowaniu udzielili jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wybrali 10 osobowy Zarząd Oddziału. Prezesem ponownie została Anna Firlej. Wybrano też 3 osobową Komisję Rewizyjną z Przewodniczącą Marią Godlewską. Delegatami na XX Kongres SWP-W zostali wybrani: Józef Bryll, Anna Firlej, Henryk Talaśka i Maria Wojnowska..

Jednogłośnie zaakceptowano kierunki pracy Oddziału Pomorskiego na okres najbliższych 5 lat.

Walne Zebranie Oddziału Pomorskiego zostało starannie przygotowane. Bardzo dobra frekwencja, dojrzała dyskusja przepojona troską o rozwój dobrych relacji z naszymi sąsiadami ze Wschodu, twórcza i konstruktywna atmosfera zebrania są potwierdzeniem, iż Oddział w minionej kadencji umocnił się, zdobył wielu nowych wartościowych członków, pogłębił autorytet w środowisku.