Wspieramy ideę Konkursu Wiedzy Historycznej

IX edycja konkursu Wiedzy Historycznej „Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870-1946). Historia i współczesność” organizowana była pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty i Starosty Powiatu […]