Hołd żołnierzom

7 maja 2015 r. grupa działaczy Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód uczestniczyła w uroczystości złożenia wiązanek kwiatów na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich. Na cmentarzu pochowanych jest 21 468 żołnierzy radzieckich którzy polegli w walkach w latach 1944-1945. Prochy żołnierzy pogrzebano w 834 mogiłach, z których 294 to groby indywidualne. Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie był kolejnym miejscem upamiętnienia przez nasze Stowarzyszenie 70-lecia zakończenia II Wojny Światowej i zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem.