Sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza Uzbekistanu oraz relacje z Polską