Wizyta szefa Ambasady Uzbekistanu w Domu Przyjaźni

Kolejne spotkanie z cyklu rozmów z Szafami placówek dyplomatycznych akredytowanymi w Warszawie odbyło się w „Domu Przyjaźni” 13 maja 2015 r. Gościem aktywu SWP-W i innych Stowarzyszeń bilateralnych, był Charge d’Affaires  Republiki Uzbekistanu w Polsce -Ikrom Nazarow. Spotkaniu, w którym uczestniczyło ponad 30 osób, przewodniczył prezes – Józef Bryll. Wprowadzenia do dyskusji dokonał I. Nazarow, przedstawiając pogłębioną analizę sytuacji społeczno-politycznej, wewnętrznej i gospodarczej Uzbekistanu oraz aktualny stan stosunków tego państwa z Polską. Nasz gość skoncentrował swoją informację  na działalności państwa w obszarze budowy demokratycznego systemu politycznej organizacji społeczeństwa. Podkreślił, że w Uzbekistanie funkcjonuje system prezydencko-parlamentarny, przy rosnącej roli organów przedstawicielskich.

W kraju mieszka obecnie ponad 31 mln. obywateli, reprezentujących około 130 narodowości. Dzięki precyzyjnym zapisom i konsekwentnemu przestrzeganiu postanowień Konstytucji, w Uzbekistanie nie występują żadne waśnie i spory na tle narodowościowym.

W działaniach władz, główny akcent położony został na dynamiczny rozwój gospodarki, dzięki temu kraj odnotowuje od dekady, wysokie,  8% przyrosty PKB rocznie i idący za nim systematyczny wzrost poziomu życia obywateli.

Ważne miejsce w pracach  prezydenta Isloma Karimowa, Parlamentu i Rządu zajmują problemy oświaty, ochrony zdrowia, sportu i turystyki. W Uzbekistanie, wszystkie dzieci objęte są powszechnym nauczaniem i  obowiązkiem szkolnym do 17-tego roku życia.  Jest to kraj młodych ludzi, przeciętna rodzina posiada średnio czworo lub więcej dzieci.  Dzięki wysokiemu przyrostowi naturalnemu, liczba ludności kraju podwoiła się w okresie minionych 30 lat. Warto także podkreślić, że średnia długość życia mieszkańców wydłużyła się do 73 lat dla mężczyzn oraz 75 lat dla kobiet.

Mówca podkreślił, że Uzbekistan posiada ogromne zasoby bogactw naturalnych, w tym: gazu ziemnego (roczne wydobycie na poziomie 60 mld m3, z czego 45 mld m3  na eksport – głównie do Chin), złota, miedzi, metali ziem rzadkich, ołowiu, cynku i innych. Jest to jeden z największych producentów bawełny, której produkcja roczna wynosi obecnie 3,5 mln ton (w okresie przynależności do ZSRR wynosiła ona 6 mln ton). Planowe zmniejszanie produkcji bawełny wynika z deficytu wody, która jest niezbędna w dużych ilościach w procesie jej produkcji. Państwo stworzyło bardzo korzystne warunki finansowe dla rozwoju gospodarki. Dla przykładu, obniżono składki podatkowe dla podmiotów i osób fizycznych z 38% do 5%. Dzięki tym decyzjom, obserwuje się dynamiczny napływ kapitału i inwestycji zagranicznych.

W ostatnich latach notuje się szybki wzrost nakładów na budownictwo mieszkaniowe  oraz w takich dziedzinach jak oświata i szkolnictwo wyższe, służba zdrowia, sport i turystyka. Uzbekistan, to przecież kraj o liczącej 2 700 lat historii z takimi zabytkowymi ośrodkami jak Samarkanda, Buchara, Taszkient czy Chiwa.

Bardzo ciekawe i merytoryczne wprowadzenie, uzupełnione zostało filmem dokumentalnym, potwierdzającym treść wystąpienia I. Nazarowa oraz pokazującym niewątpliwe uroki Uzbekistanu i dorobek jego mieszkańców.

Wielowątkowa dyskusja i jej podsumowanie przez Szefa Ambasady, dotyczyły w znacznej części, relacji historycznych i współczesnych, pomiędzy naszymi krajami. Przebieg spotkania potwierdził zasadność organizacji podobnych, gdyż są one dobrą okazją do pozyskiwania ciekawych informacji i wymiany opinii pomiędzy ich uczestnikami, a dyplomatami z różnych krajów.