Wspieramy ideę Konkursu Wiedzy Historycznej

IX edycja konkursu Wiedzy Historycznej „Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870-1946). Historia i współczesność” organizowana była pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty i Starosty Powiatu Opolskiego przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach/Opolu.

Podstawowym celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy z zakresu historii Śląska Opolskiego, w tym szczególnie dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Konkurs służy także poznaniu Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach oraz działalności muzeum. Pomaga wreszcie – zdaniem organizatorów – lepiej zrozumieć bolesne doświadczenia historii, służy kształtowaniu postaw obywatelskich i odwagi cywilnej oraz szacunku dla odrębności kulturowych i narodowościowych.

Warto przypomnieć, że na tym cmentarzu spoczywa najwięcej jeńców krajów słowiańskich I i II wojny światowej, w tym około 40 tysięcy jeńców radzieckich z lat 1941-45.

W dniu 30 marca 2015 odbył się finał wojewódzki w którym uczestniczyło 17 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych wyłonionych w trakcie eliminacji szkolnych. Laureatom przyznano nagrody I, II i III stopnia, które otrzymali:
Sebastian Biernat z Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie,
przygotowany przez Bogusławę Szczotkę – I miejsce;
Piotr Bortnik z Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie,
przygotowany przez Bogusławę Szczotkę – II miejsce;
Tomasz Witek z Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie,
przygotowany przez Tomasza Soję – III miejsce;
Michał Rudzki z Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie,
przygotowany przez Bogusławę Szczotkę – wyróżnienie

Nagrodę dyrektora Muzeum otrzymał Michał Perlik z Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Opolu.

Sponsorami nagród w konkursie byli:
– Kuratorium Oświaty w Opolu
– Starostwo Powiatowe w Opolu
– Urząd Gminy Łambinowice
– Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
– Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Oddział w Opolu
– Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
– Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce
– Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu
– Inwestdim sp. z o.o