Rozpoczęte prace na cmentarzu

Po obozach jenieckich w Łężcu koło Strzałkowa pozostał cmentarz. Pierwszy obóz był przeznaczony dla jeńców z I Wojny Światowej wziętych do niewoli z frontów: zachodniego […]

Kolejne wydawnictwo wspierane przez SWP-W

Nasze stowarzyszenie od wielu lat współpracuje z uczelniami w Warszawie i kraju w zakresie realizacji konferencji, seminariów oraz publikacji wydawnictw naukowych. W wyniku współpracy z […]

Zapraszamy do udziału w realizacji ciekawego projektu

Wieloletnia współpraca Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury w Warszawie zaowocowała realizacją wielu wspólnych przedsięwzięć dobrze służącym rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków […]

Pamięć o tragedii narodowej

11- go lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP. Tego dnia,  77 lat temu miała miejsce […]

Uroczystość w Lublinie

Na wniosek   Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska– Wschód w Lublinie Kapituła   SWP-W wyróżniła Medalem Mickiewicz– Puszkin znanego działacza samorządowego Miasta Lublina-Wiceprzewodniczącego Rady Miasta  Pana Stanisława […]