Zapraszamy do udziału w realizacji ciekawego projektu

Wieloletnia współpraca Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury w Warszawie zaowocowała realizacją wielu wspólnych przedsięwzięć dobrze służącym rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków miedzy Polską a Federacją Rosyjską. W bieżącym roku obchodziliśmy 75 rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Nasze   Stowarzyszenie czyni wiele, aby pamięć o tamtych latach i o bohaterach trwała nieprzerwanie jako świadectwo szczególnej wdzięczności. Ta rocznica stała się inspiracją do przygotowania ciekawego projektu, do realizacji którego RONiK zaprasza również członków naszego Stowarzyszenia i wszystkich zainteresowanych. Przekazujemy poniżej  zaproszenie  do udziału w pracach na rzecz projektu skierowane do SWP-W z prośbą o aktywne włączenie się w jego realizację.

                               Współpraca w sferze dokumentalnych zdjęć

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury zwraca  się z prośbą o współpracę przy realizacji projektu „Obrazy Wojny”, polegający na stworzeniu otwartego zasobu zdjęć z epoki Drugiej Wojny Światowej. Dla ilustracji przebiegu Wojny wykorzystywane są z reguły znane zdjęcia . Pomysłem jest aby tych zdjęć  wprowadzić do obiegu znaczącą ilość, głównie nowych zdjęć, pochodzących z rzadkich zasobów, rodzinnych, archiwum itd.

 Projekt jest realizowany pod adresem: https://образывойны.рф

Pomysłodawcy projektu chcą żeby jak najbardziej różnorodne zdjęcia mogły być udostępnione do wglądu – na zasadach niekomercyjnych.

Do udostępniania zdjęć zapraszane są muzea, archiwa, kolekcjonerzy ze wszystkich państw-uczestników  Wojny. Projekt nie ma celów politycznych, historycznych lub innych wywołujących antagonizmy – lecz ma obrazować obiektywną   dokumentację cierpień ludzkich i przejawy heroizmu, los człowieka i miasta, rodziny i kraju.

 W związku z tym,  prosimy o możliwość zaproszenia członków SWP – W i SWP-R do udostępnienia własnych zdjęć z archiwów rodzinnych w wersji cyfrowej (lub możliwości zrobienia zdjęć  przez  pracowników RONIK na następujące tematy:

 – wyzwolenie miast polskich spod okupacji hitlerowskiej

– braterstwo broni polsko-radzieckiej

– odbudowa miast polskich po wojnie

– wspólne działania wojsk polskich z wojskami radzieckimi oraz brytyjskimi

– procesy sądowe nad przestępcami, kolaborantami hitlerowskimi w Polsce

– wyzwolenie jeńców obozów hitlerowskich 

Organizatorom projektu zależy na zdjęciach rzadkich i mniej znanych. Zdjęcia można wysyłać z opisem pod nasz adres email, lub bezpośrednio do realizatorów projektu na stronie https://образывойны.рф

W razie konieczności udzielenia jakichkolwiek informacji dodatkowych, jestem do Państwa dyspozycji.

Dr Igor Zhukovskii

Dyrektor Rosyjskiego Ośrodka  Nauki i Kultury w Warszawie  tel. 22 8492730

www.ronik.org.pl

www.facebook.com/ronik.warszawa