Pamięć o tragedii narodowej

11- go lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP. Tego dnia,  77 lat temu miała miejsce tragiczna krwawa niedziela, gdy w około 100 miejscowościach wołyńskich doszło do największej fali mordów na tam żyjących Polakach. Według przeprowadzonych badań, tylko tego jednego dnia mogło zginąć około 8 tysięcy osób, głównie dzieci kobiet i starców. Sejm II RP 22 lipca 2016 roku przyjął uchwałę oddającą hołd pomordowanym na trenach wschodnich II RP w latach 1943-1945.  W akcie tym wyrażono również wdzięczność wobec tak zwanych Sprawiedliwych Ukraińców odmawiających udziału w mordach i pomagających ukrywającym się Polakom. W przeddzień Dnia Pamięci odbyły się uroczystości poświęcone uczczeniu ofiar tych tragicznych wydarzeń, w których wzięli udział Prezydent Konina, Piotr Korytkowski, ks. Radosław Cyrułowski, Proboszcz Parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe, parlamentarzyści, samorządowcy, członkowie organizacji kombatanckich i Sybiraków. Stowarzyszenie  Współpracy Polska – Wschód reprezentował Zdzisław Jacaszek -Wiceprezes. Złożono kwiaty i zapalono znicze a także miały miejsce wypowiedzi nawiązujące do tamtych wydarzeń, apelując tym samym do zgody dwóch bliskich sobie narodów. W ten sposób oddano cześć ofiarom i wyrażono pamięć o tej strasznej tragedii, która nie powinna być zapomniana, ale i także wykorzystywana do bieżącej polityki po obu stronach Bugu.