Rosja w procesie wyzwań – między demokracją a autorytaryzmem

Pod takim tytułem Dom Wydawniczy „Elipsa” wydał   książkę o tematyce badań nad procesami zachodzącymi w Federacji Rosyjskiej. Redakcję naukową wydawnictwa objęli: prof. Józef Tymanowski – Członek Rady Naukowej SWPW, Andrzej Skwarski oraz Natalia Moch. Publikacja jest wyjątkowym materiałem naukowym, wartym uwagi czytelników zajmujących się problematyką Rosji. Wielowymiarowość uwarunkowań leżących u podstaw aktualnego ustroju Federacji Rosyjskiej, charakteryzującego się specyficzną dychotomicznością oraz działań podejmowanych przez to państwo, legła u podstaw powstania niniejszej monografii. Celem autorów było ukazanie wpływu czynników historycznych, politycznych oraz kwestii szeroko pojętego bezpieczeństwa na kształtowanie się ustroju Rosji. Autorzy monografii wyrażają nadzieję, że stanie się ona źródłem inspiracji do dalszych pogłębionych badań nad problematyką dotyczącą ustroju Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza w perspektywie historycznej, politologicznej oraz z punktu widzenia nauk o bezpieczeństwie, ale może być także bogatym źródłem wiedzy dla studentów kierunków związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, politologią czy historią. Warto przeczytać !!!