Kolejne wydawnictwo wspierane przez SWP-W

Nasze stowarzyszenie od wielu lat współpracuje z uczelniami w Warszawie i kraju w zakresie realizacji konferencji, seminariów oraz publikacji wydawnictw naukowych. W wyniku współpracy z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie powstało kolejne wydawnictwo pn. Problemy edukacji w Europie środkowej i wschodniej”. Stowarzyszenie Współpracy Polska -Wschód dofinansowało wspomnianą publikację biorąc pod uwagę tematykę w niej poruszoną.

Książka jest efektem współpracy naukowej uczonych słowiańskich krajów Europy Środkowej i Wschodniej: Polski, Rosji, Słowacji i Ukrainy. Różnorodne problemy badawcze zaprezentowane przez autorów artykułów pokazują zróżnicowanie przemian zachodzących w tych krajach, jak i podobieństwo niektórych aspektów życia społecznego okresu transformacji.

Przemiany, jakie dotknęły społeczeństwa krajów przechodzących transformację systemową, w różny sposób wpłynęły na kondycję gospodarki jak i poziom życia obywateli, w tym w szczególności na ich edukację. Różnorodne problemy w edukacji, które pojawiły się w ramach tego procesu, stały się przedmiotem badania autorów artykułów zawartych w publikacji. Wyrażamy przekonanie, iż chociaż w części pozwolą one poszerzyć wiedzę o zachodzących na przełomie XX i XXI wieków w tej części Europy przemianach społecznych, kulturalnych i edukacyjnych