Rozpoczęte prace na cmentarzu

Po obozach jenieckich w Łężcu koło Strzałkowa pozostał cmentarz. Pierwszy obóz był przeznaczony dla jeńców z I Wojny Światowej wziętych do niewoli z frontów: zachodniego i wschodniego. Do końca 1918 roku pochowano na nim 506 zmarłych. Natomiast od 1919 roku w Łężcu chowano zmarłych jeńców z wojny polsko-ukraińskiej, frontu polsko-bolszewickiego a także zmarłych internowanych. Łącznie na cmentarzu pochowanych jest około 8 tys. zmarłych. Do lat dziewięćdziesiątych dwudziestego stulecia teren ten był celowo zapominany. Tego wymagała poprawność polityczna. W 2000 roku miejscowe władze samorządowe ogrodziły działkę zajmowaną przez cmentarz i próbowały dbać o jego wygląd. Przed setną rocznicą wybuchu Wielkiej Wojny społecznicy zorganizowani w Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód postanowili przypomnieć odpowiedzialnym za utrzymanie cmentarzy wojennych o ich obowiązku i swoją pracą porządkowali nekropolię.  Podjęte działania przez Oddział SWP-W w Koninie spowodowały realizację rozpoczętego procesu „rewitalizacji” tego miejsca. W pracach tych przez trzy sezony uczestniczyli studenci polscy, ukraińscy i rosyjscy, odbywając praktyki studenckie, kierowani przez archeologów z Muzeum Okręgowego w Koninie Panią Katarzynę Schellner i Pana Krzysztofa Gorczycę. Jest projekt zagospodarowania autorstwa Pani prof. Konstancji Pleskaczyńskiej, są wydzielone środki (przyrzeczone dalsze) i są zaangażowane władze samorządu słupeckiego. Pierwsze prace, obecnie rozpoczęte to badania archeologów, których podjęli się pracownicy Muzeum Okręgowego w Koninie.   Teraz należy mieć nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy, aby zaprzestać realizacji tego tak ważnego dla Polaków i naszych wschodnich sąsiadów przedsięwzięcia.