Rocznicowe strzelanie

Złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na grobach żołnierzy radzieckich na sądeckim cmentarzu uczestnicy XXIV Zimowych Zawodów Strzeleckich o „Puchar Wyzwolenia” uczcili 71 rocznicę uwolnienia Nowego […]