Centrum Edukacji Języka Rosyjskiego

22 stycznia 2016 r., w „Domu Przyjaźni” w Warszawie odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Edukacji Języka Rosyjskiego. Placówka ta powstała z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego przy wydatnym udziale i materialnej pomocy Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Nasze Stowarzyszenie wydzieliło pomieszczenia dla potrzeb Centrum, przekazało bezpłatnie meble i sprzęt oraz bogaty księgozbiór. Od początku inicjatywę organizacji Centrum wspierali członkowie Stowarzyszenia Współpracy Polska – Rosja. Warto nadmienić, iż warszawskie Centrum jest już piątą tego typu placówką działającą w Polsce.
Na uroczystość otwarcia, której przewodniczyli Dyrektor Centrum, prof. Ludmiła Szypielewicz i Prezes Zarządu Krajowego SWP-W Józef Bryll, przybyli liczni goście: Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce – Sergiej Andriejew, Dyrektor RONiK – Sergiej Antufiew i dyplomaci. Przybyła do Warszawy delegacja z Moskwy pod przewodnictwem rektor Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina – prof. Margarity Rusieckiej i prorektor tej uczelni – doc. Jeleny Kołtakowej. Obecni byli również dziennikarze, członkowie kierownictw i aktyw SWP-W i SWP-R, naukowcy i wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Lingwistyki Stosowanej, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i nauczyciele języka rosyjskiego z Warszawy, województwa mazowieckiego, lubelskiego, śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, podlaskiego i warmińsko – mazurskiego. W uroczystości uczestniczyła liczna grupa polskich studentów i młodzieży szkolnej oraz studenci Państwowego Uniwersytetu z Briańska z Rosyjskiej Federacji.
Należy też nadmienić, iż znana fundacja „Ruskij Mir” przekazała wyposażenie Centrum w sprzęt audiowizualny i elektroniczny, pomoce naukowe, podręczniki oraz niezbędną literaturę.
W trakcie uroczystości Dyrektor Centrum prof. Ludmiła Szypielewicz przedstawiła główne cele i zadania stojące przed Placówką oraz formy ich realizacji. Po oficjalnych przemówieniach zaproszonych gości, w części artystycznej wystąpili uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ z Biłgoraja. Wyróżniono ponad 20 szkół z całego kraju, które osiągają dobre wyniki w nauczaniu języka rosyjskiego, wręczając im dyplomy oraz książki i podręczniki do nauczania tego języka. Licznej grupie nauczycieli języka rosyjskiego wręczone zostały nagrody indywidualne.