Delegacja Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego

22 stycznia 2016 roku w Domu Przyjaźni, kierownictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód spotkało się z delegacją Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie, prof. Margaritą Rusetską – Rektor oraz doc. Eleną Kołtakową – Prorektor ds nauki, uczestniczących w uroczystym otwarciu Centrum Edukacji Języka Rosyjskiego w „Domu Przyjaźni„. Podczas rozmowy omówiono możliwości współpracy Stowarzyszenia z Instytutem, szczególnie w kontekście programu działania otwartego centrum.