XX Vertiniana

W dniach 4–6.12.2015 r., przy współudziale organizacyjnym Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód, odbyła się jubileuszowa XX VERTINIANA: „Fundamentalne kategorie ludzkiego poznania. Zagadnienie V: przyczyny i cele”. Ta […]