Święto Narodowe Trzeciego Maja 

Fundacja Polonia Union we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód, Biblioteką Publiczna im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe […]

Wspieramy Ukrainę – inicjatywa z Kielc

W dniu 11  kwietnia b.r. Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Kielcach wraz z dwójką lekarzy dr Eleną Pękalską oraz dr Arturem Ubą zorganizowało mobilną […]

Uroczystość na Skwerze Ormiańskim w Warszawie

24 kwietnia każdego roku społeczność ormiańska na całym świecie obchodzi rocznicę rozpoczęcia eksterminacji swego narodu. Uroczystości organizowane są zarówno w ojczystej Armenii, jak i poza […]

Promocja książki na Marszałkowskiej

21 kwietnia 2022 r. na Marszałkowskiej odbyła się promocja książki Bolesława Kapitana pt. „ Wspomnienia. Czyny. Nadzieje”. Książka ukazała się dzięki wspaniałej inicjatywie Bolesława Kapitana, […]

Spotkanie wielkanocne z Ukraińcami w Opolu

Opolski Oddział Wojewódzki SWP- W 9 kwietnia zorganizował wydarzenie wielkanocne pt. „POZNAJMY (O)POLSKIE TRADYCJE” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Do uczestnictwa zaprosiliśmy naszych przyjaciół […]

Niecodzienny sukces Mateusza Husaka 

Członek  Wojewódzkiego Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Mateusz Husak, uczeń trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki w Lublinie, został laureatem XLVIII Ogólnopolskiej […]

Zmarł Jurij Kariagin – Przyjaciel Polski

Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Przyjaciela Profesora Jurija Kariagina aktywnie współpracującego od wielu lat z naszym Stowarzyszeniem. Był wielkim […]