Polityczne, społeczne i ekonomiczne aspekty Covid-19

Wybuch epidemii spowodowanej błyskawicznym rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 rozpoczął nowy rozdział w historii nie tylko XXI wieku ale w historii całej ludzkości. W epoce globalizacji, szybkiego przemieszczania się na duże odległości milionów ludzi, zakażenie społeczności całego świata okazało się znacznie szybsze niż ktokolwiek mógł przypuszczać. COVID-19 stał się natychmiast dla naukowców, będących w tym czasie zamkniętych w domach, bardzo wdzięcznym tematem do różnego rodzaju debat i dyskusji. Zaczęto podejmować nie tylko dyskusje o tematyce medycznej, ale także ekonomicznej, politycznej i społecznej.

Monografia pt. „Polityczne, społeczne i ekonomiczne aspekty Covid-19”, wydana przy wsparciu Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, została przygotowana przez naukowców pochodzących z Europy Środkowej i Wschodniej (Białorusi, Polski, Rosji, Słowacji i Ukrainy). Wyniki zamieszczonych badań mogą okazać się użyteczne zarówno dla teoretyków, jak i praktyków. Pozwalają one bowiem, spojrzeć na zagadnienia związane z COVID-19 z innej perspektywy, włączając w obieg naukowy szereg refleksji zarówno obecnych już, jak i nieobecnych w literaturze światowej.

Wnioski z przeprowadzonej analizy będą mogły zostać wykorzystane nie tylko przez naukowców, ale także przez ludzi, którzy w codziennej praktyce rozwiązują problemy związane z pandemią i jej skutkami.