Promocja książki na Marszałkowskiej

21 kwietnia 2022 r. na Marszałkowskiej odbyła się promocja książki Bolesława Kapitana pt. „ Wspomnienia. Czyny. Nadzieje”. Książka ukazała się dzięki wspaniałej inicjatywie Bolesława Kapitana, który do jej napisania skupił wokół siebie liczne grono przyjaciół i członków najbliższej rodziny. W promocji uczestniczyło liczne grono przyjaciół, członkowie rodziny i  autorzy artykułów. Spotkanie prowadził Grzegorz Wiśniewski wiceprezes Związku Literatów Polskich. Laudację tej ciekawej książki przedstawił Andrzej Żor wiceprezes Związku Literatów Polskich. Refleksjami o autorze i książce podzielili się: Adam Marszałek – wydawca prezentowanej książki, którego  Wydawnictwo jest liderem rynku wydawniczego w Polsce.  Marek Wawrzkiewicz prezes ZLP, Józef Bryll prezes SWP-W, Głos zabrało  także wielu przyjaciół a wśród nich olimpijczycy Tadeusz Mytnik i  Mieczysław Nowicki oraz mieszkańcy Ostrowa Lubelskiego .Autor książki serdeczne słowa podziękowania skierował do wszystkich osób, które przyczyniły się do  jej powstania oraz do uczestników promocji.