Święto Narodowe Trzeciego Maja 

Fundacja Polonia Union we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód, Biblioteką Publiczna im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Izbą Przemysłowo-Handlową Polska-Azja, firmą Euroenergocommerce oraz partnerami i patronami medialnymi zapraszają na uroczystość historyczno-artystyczną z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 oraz 25-lecia uchwalenia obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

W tym roku 3 maja obchodzimy 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji – Święto Narodowe Trzeciego Maja; 2 maja przypada Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Inspiracją przeprowadzenia uroczystości są wartości szczególnie ważne dla Polaków: suwerenność, niepodległość, dążenie do wolności, solidarność, braterstwo, poszanowanie godności i praw człowieka.

Program uroczystości GLORIA POLONIAE obejmuje wprowadzenie historyczne o szczytnych kartach w historii Polski, a także część muzyczno-poetycką, tworzoną przez polskich artystów „ku pokrzepieniu serc”.

Serdecznie zapraszamy !