Zmarł Jurij Kariagin – Przyjaciel Polski

Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Przyjaciela Profesora Jurija Kariagina aktywnie współpracującego od wielu lat z naszym Stowarzyszeniem. Był wielkim orędownikiem dobrosąsiedzkiej współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą, którą realizował będąc Przewodniczącym Stowarzyszenia Ukraina – Polska. W działalności na rzecz tej wspaniałej inicjatywy znakomicie współpracował ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Wschód
i Społecznym Towarzystwem Polska – Ukraina.

Aktywnie włączył się do pomocy pracownikom z Ukrainy zatrudnionym w Polsce tworząc Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ukrainy w Polsce,
w którym jako Przewodniczący wykazał się wieloma inicjatywami prospołecznymi. Był wykładowcą wielu uczelni a także Dyrektorem Instytutu Ukraina – Polska, gdzie realizował swoje marzenia naukowe. Redaktor i autor wielu publikacji i książek.

Żegnamy człowieka czynu i wielkiej empatii.

Cześć Jego pamięci !