Uroczystość na Skwerze Ormiańskim w Warszawie

24 kwietnia każdego roku społeczność ormiańska na całym świecie obchodzi rocznicę rozpoczęcia eksterminacji swego narodu. Uroczystości organizowane są zarówno w ojczystej Armenii, jak i poza jej granicami.  W niedzielę 24 kwietnia 2022 roku odbyła się uroczystość na Skwerze w Warszawie znajdującym się na Sadybie. Nazwę Ormiański otrzymał Skwer na cześć wielowiekowych związków polsko -ormiańskich w 2013 roku. W uroczystości uczczenia pamięci genocydu uczestniczyła delegacja Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód  i Stowarzyszenia Polska -Armenia : Józef Bryll – Prezes SWP-W. Witold Jedliński – Prezes Stowarzyszenia Polska – Armenia i Ryszard Tomalak – Prezes oddziału mazowieckiego SWP-W.  Przemówienie związane z rocznicą wygłosił Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Armenii w  Polsce  Samvel Mkrtchian. Odprawiona została okolicznościowa modlitwa, złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów. W uroczystości uczestniczyła liczna grupa Ormian zamieszkujących w Polsce.