Ziemia Wysockiego

Centrum Kulturalne Republiki Białoruś w Polsce, Ambasada Republiki Białoruś w Warszawie oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód zorganizowały koncert pt. „Ziemia Wysockiego”, którego celem było przedstawienie polskiej publiczności piosenki autorskiej. Koncert odbył się w ramach pierwszej edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Autorskiej 29 stycznia br. w warszawskim Domu Kultury „Świt” i poświęcony został Włodzimierzowi Wysockiemu. Projekt „Ziemia Wysockiego” powstał we współpracy artystów, poetów, tłumaczy i wykonawców z Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy i Czech. W ramach koncertu zaprezentowane zostały wiersze i pieśni Włodzimierza Wysockiego w językach ojczystych autorów i wykonawców.
I Edycja Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Autorskiej odbyła się pod patronatem honorowym JE Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Pana Aleksandra Averyanova. Partnerami w realizacji projektu były Fundacja na rzecz zbliżania kultur „Open Art” oraz Dom Kultury „Świt”. Spotkania z piosenką autorską będą kontynuowane.