12. zebranie Zarządu Krajowego SWP-W

16 grudnia br. pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla odbyło się kolejne zebranie Zarządu Krajowego naszego Stowarzyszenia. Pierwszym punktem obrad była dyskusja nad założeniami organizacyjno-programowymi do […]