Międzynarodowa Konferencja „Kazachstan i Polska. Płaszczyzny współpracy wobec wyzwań współczesnego świata”

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, w ramach współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Ambasadą Kazachstanu, zorganizowało kolejną już konferencję dotyczącą wzajemnych relacji pomiędzy Polską i jej wschodnimi sąsiadami. Obecna dotyczyła szeroko rozumianych płaszczyzn współpracy z Republiką Kazachstanu.
Konferencja odbyła się w dniu 11 grudnia 2015 roku w auli Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a udział w niej wzięli członkowie Stowarzyszenia, dyplomaci, naukowcy, przedsiębiorcy oraz studenci. Gościem honorowym był Pan Yerik Utembajev – Pełnomocny i Nadzwyczajny Ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce, który w wystąpieniu wprowadzającym do dyskusji (uzupełnionym specjalnie przygotowaną prezentacją) omówił główne aspekty Orędzia Prezydenta Republiki Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa wystosowane do narodu Kazachstanu 30 listopada br. Prezydent dokonał oceny aktualnej sytuacji kraju oraz wskazał cele i kierunki działań, jakie należy podjąć, w celu zapewnienia jego dalszego dynamicznego rozwoju.
Otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Janusz Adamowski – Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (WDiNP UW), który w swoim wystąpieniu podkreślił wielką rolę dotychczasowej współpracy naukowej pomiędzy uczelniami z Polski i Kazachstanu. Prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk – Dyrektor Instytutu Europeistyki (WDiNP UW), przedstawił możliwości współpracy UW z Uniwersytetem w Kazachstanie w zakresie wspólnego kształcenia studentów. Józef Bryll – Prezes SWP-W podziękował władzom Uniwersytetu za wzorową współpracę ze Stowarzyszeniem i podkreślił znaczenie tej współpracy dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Zwrócił także uwagę na duże znaczenie Konferencji, która służy pogłębieniu wiedzy o Kazachstanie, głównych aspektów polityki wewnętrznej i zagranicznej tego państwa, co w gruncie rzeczy przyczynia się do rozwoju dwustronnych relacji polsko-kazachstańskich.
W Konferencji uczestniczyli także: dr Murat Zhakypbekov – Radca Minister Ambasady Kazachstanu w Polsce, Piotr Guzowski – Prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, dr Wiesław Sokołowski – były ambasador RP w Kazachstanie, Prezes Stowarzyszenia „Mój Kazachstan”.
W trakcie konferencji odbyły się dwa panele, z których pierwszy poświęcony był tematowi „Polska Kazachstan wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku”, a drugi omawiał „Znaczenie integracji europejskiej i euroazjatyckiej dla rozwoju stosunków Polska-Kazachstan”.
Docent Saltanata Jesetowa, która reprezentowała Kazachski Narodowy Uniwersytet im. Al – Farabi,. Wygłoszony przez nią referat dotyczył prawnych aspektów migracji w Kazachstanie. Pozostałych 10 występujących reprezentowało różne ośrodki akademickie z naszego kraju, a ich wystąpienia rozwijały główny temat konferencji i paneli. Jeden z referatów dotychczasowych doświadczeń oraz perspektyw na dalszą współpracę gospodarczą Polski z Kazachstanem zaprezentował Zbigniew Bereza. Ciekawe dla słuchaczy było interdyscyplinarne podejście do tematów oraz omówienie zagadnień międzynarodowej współpracy z punktu widzenia historii, kultury, oświaty oraz biznesu. Dowodem zainteresowania uczestników konferencji omawianą problematyką, była żywa dyskusja, jaka wywiązała się po niektórych wystąpieniach.
Podsumowania obrad dokonał jeden z głównych organizatorów konferencji, prof. dr hab. Józef Tymanowski z WDiNP UW. Korzystając z okazji złożył życzenia z okazji przypadającego na 16 grudnia Dnia Niepodległości Republiki Kazachstan.
Podobnie jak przy innych tego typu konferencji organizatorzy planują wydać publikację zawierającą wszystkie wystąpienia uczestników.