Nowa pozycja „FORUM WSCHODNIE”

Ukazał się drugi numer wydawnictwa „FORUM WSCHODNIE – rocznik interdyscyplinarny” pod redakcją dr Bartłomieja Garczyka .Wydawcą jest Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód we współpracy z […]

Święto Kultury w Sycynie

W Sycynie, powiat Zwoleń, w miejscu, gdzie stał domy, w którym 485 lat temu urodził się największy poeta polskiego renesansu – Jan Kochanowski, jest dziś […]

Goście z Białorusi w Warszawie

Przebywająca w Polsce delegacja z Białoruskiego Towarzystwa Przyjaźni i Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą w składzie: Galina Pietkiewicy – wiceprzewodnicząca prezydium i Jurij Popow – członek […]