Święto Kultury w Sycynie

W Sycynie, powiat Zwoleń, w miejscu, gdzie stał domy, w którym 485 lat temu urodził się największy poeta polskiego renesansu – Jan Kochanowski, jest dziś piękny starodrzew i wzorowo uporządkowany park z muszlą koncertową, otoczony stawami.
W niedzielę, 12 lipca odbył się tam XX Jubileuszowy Przegląd Klubów Seniora. Na scenie wystąpiło 12 zespołów ludowych, skupiających łącznie ponad 200 osób ze Zwolenia, Sycyny, Radomia, Pionek, Kozienic, Czarnolasu, Garbatki, Augustowa i innych gmin i wsi z południowego Mazowsza.
Zespoły zaprezentowały muzykę i pieśni ludowe, związane z miejscowym folklorem. Uwieńczeniem Przeglądu był występ Państwowej Orkiestry Symfonicznej z Briańska (Federacja Rosyjska).
Wspaniała, licząca prawie 40 muzyków orkiestra, w trakcie półtora godzinnego koncertu wykonała utwory J.S. Bacha, V. Belliniego, J. Straussa, P. Czajkowskiego, L.V. Beethovena, S. Prokofiewa i A. Chaczaturiana. Orkiestrę prowadził Zasłużony Artysta Rosji – Eduard B. Ambarcumian. Występ gości z Briańska został gorąco przyjęty przez ponad 500-osobową publiczność, a każdy z wykonywanych utworów nagradzany był burzliwymi, niekończącymi się oklaskami.
Na koncert przybyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu na czele ze starostą zwoleńskim – Waldemarem Urbańskim, wicestarostą – Arkadiuszem Sulimą oraz miasta i gminy Zwoleń z burmistrzem – Bogusławą Jaworecką. W koncercie uczestniczył radca Ambasady, dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie – Sergiej Antufiew. Nasze Stowarzyszenie reprezentowali: Jerzy Smoliński i Leszek Słomkowski.
Głównym organizatorem koncertu i pobytu Orkiestry z Briańska w Zwoleniu był prof. Henryk Bednarczyk, przy aktywnym wsparciu Leszka Słomkowskiego oraz władz samorządowych powiatu o miasta.
Warto nadmienić, że na koncert przybyły liczne delegacje melomanów z Kozienic, Pionek, Radomia i Zwolenia oraz mieszkańcy Sycyny i sąsiedzkich miejscowości.
Godnym odnotowania jest fakt, że z Radomia przybyła także 36-osobowa grupa absolwentów wyższych uczelni Rosji oraz nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego pod przewodnictwem Mirosława Ciury i prof. Krzysztofa Telki. Z tą grupą odbyło się oddzielne spotkanie S. Antufiewa i J. Smolińskiego, w trakcie którego wymieniono informacje o aktualnym stanie stosunków polsko-rosyjskich oraz kierunkach działalności RONiK, oraz Stowarzyszeń Współpracy Polska- Wschód i Polska-Rosja.
Wieczorem miała miejsce uroczysta kolacja przygotowana przez gospodarzy powiatu i miasta, z udziałem członków orkiestry z Briańska i zaproszonych gości (radnych, samorządowców i działaczy społecznych Zwolenia i Sycyny).