Z dalekiego Kazachstanu na mogiłę Brata

22 lipca 2015 r. Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll spotkał się z przebywającym w Warszawie Panem Szałabajevem Abyłkastymem z Pawłodaru. Pan Szałabajev przybył do Warszawy na […]