III Międzynarodowa Konferencja – Sokołowsko

Głównym organizatorem konferencji, która odbyła się w dniach 24-25 lipca 2015 r. był Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód we Wrocławiu, przy współudziale Rosyjskiej Chrześcijańskiej Akademii […]