Goście z Białorusi w Warszawie

Przebywająca w Polsce delegacja z Białoruskiego Towarzystwa Przyjaźni i Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą w składzie: Galina Pietkiewicy – wiceprzewodnicząca prezydium i Jurij Popow – członek prezydium (znany pisarz i działacz społeczny), 8 lipca odwiedziła „Dom Przyjaźni”. Z gośćmi z Mińska spotkali się: Jerzy Smoliński, Zbigniew Bereza i Lech Słomkowski, którzy przekazali informacje o działalności naszego Stowarzyszenia w ostatnim okresie oraz realizowanym programie na rzecz rozwoju stosunków polsko-białoruskich. Zwrócono, między innymi, uwagę na realizację wniosków wynikających z przeprowadzonej w kwietniu br. Konferencji pt.: „Polska i Białoruś we współczesnej Europie”, którą współorganizowaliśmy z Uniwersytetem Warszawskim i Ambasadą Białorusi. Podkreślono, że dzięki dobrej współpracy z ambasadorem i Białoruskim Centrum Kultury, udaje się przeprowadzić wiele interesujący wydarzen w różnych regionach kraju. Galina Pietkiewicz opowiedziała o funkcjonowaniu Towarzystwa, które utrzymuje robocze kontakty z partnerami w wielu krajów Świata, słusznie podkreślając, że właśnie kultura znacznie je ułatwia. Nawiązała także do planowanej konferencji działaczy współpracujących ze sobą obwodów i regionów z Białorusi i odpowiednich jednostek samorządowych z polskiej strony. Wstępnie uzgodniono grupę tematów, które mogą stanowić podstawę planu wspólnych projektów na kolejny rok. Tematy te były już awizowane stronie białoruskiej w trakcie wizyty w Mińsku prezesa J. Brylla i wiceprezesa L. Solarka.