Kategoria: Informacje Prawne

UZBEKISTAN – NOWY RYNEK NA STARYM SZLAKU

Do podstawowych zalet Uzbekistanu należy wysoki wzrost gospodarczy w ostatniej dekadzie, a od 2004 r. 7-10% PKB. Rośnie też popyt na wiedzę ekspercką w zakresie zarządzania szybko rozwijającej się produkcji. Dla polskiego eksportera oznacza to,Kontynuuj Czytanie

KIRGISTAN – NOWY RYNEK DO BIZNESU

Kirgistan staje się gospodarką wolnorynkową stwarzając możliwości inwestycyjne w związku z zasobami naturalnymi, oraz rosnącym zapotrzebowaniem klientów na towary i usługi. Najcenniejszym zasobem naturalnym, obok energii wodnej jest złoto, wydobywa się również rtęć. Dużym problememKontynuuj Czytanie

BIZNES W AZERBEJDŻANIE

Kraj ten wszedł na wyjątkowo szybką drogę rozwoju, już w 2003 r., poprzez wprowadzenie nowej ordynacji podatkowej, kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z zaleceniami Banku Światowego. W efekcie lokowany jest na 70 miejscuKontynuuj Czytanie

JAK ROBIĆ BIZNES W ARMENII

W okresie przemian po rozpadzie b. ZSRR Armenia wykonała ciężką pracę, która zaowocowała pozytywnymi ocenami międzynarodowych instytucji rankingowych. Np. w raporcie Doing Business, wyprzedziła Polskę o 23 pozycje i zajmuje obecnie 37 miejsce na świecie.Kontynuuj Czytanie

ŁOTWA JAK ROBIĆ BIZNES W TYM NOWOCZESNYM KRAJU

W małym, acz strategicznie położonym kraju już w 4 godziny można założyć spółkę o kapitale zakładowym kilku złotych, płacącą podatki należące do najniższych w Unii Europejskiej. Łotwa jest kojarzona jako raj podatkowy położony niedaleko polskichKontynuuj Czytanie

UNIA CELNA: KOMPENDIUM EKSPORTERA

Pokonanie kilku formalności celnych pozwoli przedsiębiorcom wejść na rynek liczący ponad 170 mln osób oraz zajmujący 15 proc. powierzchni lądowej całej ziemi! Osnową nowego sojuszu Rosji, Kazachstanu i Białorusi (a niedługo prawdopodobnie Armenii i Azerbejdżanu),Kontynuuj Czytanie