Wykaz towarów objętych zakazem wwozu do Federacji Rosyjskiej

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone (kody celne 0201, 0202, 0203, 0207)
0201 Mięso z bydła, świeże lub schłodzone;
0201 10 Tusze i półtusze
0201 20 Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi
0201 30 Mięso bez kości
0202 Mięso z bydła, zamrożone;
0202 10 Tusze i półtusze
0202 20 Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi
0202 30 Mięso bez kości
0203 Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone;
Mięso świeże lub schłodzone
Mięso zamrożone
0207 Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone
lub zamrożone;
z ptactwa z gatunku Gallus domesticus
z indyków
z kaczek
z gęsi
0207 60 z perliczek
Z pozycji 0210 Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone;
Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne (kody celne 0301 – 0308)
0301 Ryby żywe;
Ryby ozdobne
Pozostałe ryby żywe
0302 Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego
mięsa rybiego, objętych pozycją 0304;
Łososiowate, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu
Płastugi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i
Citharidae), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu
Tuńczyki (z rodzaju Thunnus), latający lub paskowany bonito (Euthynnus
(Katsuwonus) pelamis), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu
Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardele (Engraulis spp.), sardynki
(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynele (Sardinella spp.), brisling lub szprot (Sprattus sprattus), makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), ostroboki (Trachurus spp.), rachica (Rachycentron canadum) i włócznik (Xiphias gladius), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu
Ryby z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, z wyłączeniem
wątróbek, ikry i mleczu
Tilapie (Oreochromis spp.), sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus), węgorze (Anguilla spp.), okoń nilowy (Lates niloticus) i żmijogłowowate (Channa spp.), z wyłączeniem wątróbek, ikry I mleczu
Pozostałe ryby, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu
0302 90 Wątróbki, ikry i mlecze
Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego,
objętych pozycją 0304;
Łososiowate, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu
Tilapia (Oreochromis spp.), sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus), węgorze (Anguilla spp.), okoń nilowy (Lates
niloticus) i żmijogłowowate (Channa spp.), z wyłączeniem wątróbek, ikry i
mleczu
Płastugi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i
Citharidae), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu
Tuńczyki (z rodzaju Thunnus), latający lub paskowany bonito (Euthynnus
(Katsuwonus) pelamis), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu
Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardynki (Sardina pilchardus,
Sardinops spp.), sardynele (Sardinella spp.), brisling lub szprot (Sprattus
sprattus), makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus), ostroboki (Trachurus spp.), rachica (Rachycentron canadum) i
włócznik (Xiphias gladius), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu
Ryby z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, z wyłączeniem
wątróbek, ikry i mleczu
Pozostałe ryby, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu
0303 90 Wątróbki, ikry i mlecze
0304 Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone
lub zamrożone;
Świeże lub schłodzone filety z tilapi (Oreochromis spp.), sumów i sumików
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowatych
(Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), węgorzy
(Anguilla spp.), okonia nilowego (Lates niloticus) i żmijogłowowatych
(Channa spp.)
Świeże lub schłodzone filety z pozostałych ryb
Pozostałe, świeże lub schłodzone
Zamrożone filety z tilapi (Oreochromis spp.), sumów i sumików (Pangasius
spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowatych (Cyprinus carpio,
Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), węgorzy (Anguilla spp.), okonia
nilowego (Lates niloticus) i żmijogłowowatych (Channa spp.)
Zamrożone filety z ryb z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae
Zamrożone filety z pozostałych ryb
Pozostałe
0305 Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub
podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia
przez ludzi;
0305 10 Mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi
0305 20 Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance
Filety rybne, suszone, solone lub w solance, ale niewędzone
o Ryby wędzone, włącznie z filetami, inne niż jadalne odpadki rybne
Ryby suszone, inne niż jadalne odpadki rybne, nawet solone, ale niewędzone
Ryby solone, ale niesuszone lub niewędzone i ryby w solance, inne niż jadalne
odpadki rybne
Rybie płetwy, głowy, ogony, pęcherze pławne i pozostałe jadalne odpadki rybne
0306 Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone,
solone lub w solance; skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane
przed lub w trakcie procesu wędzenia; skorupiaki, w skorupach, gotowane na parze
lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki,
mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi;
Zamrożone
Niezamrożone
0307 Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone,
solone lub w solance; mięczaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed
lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki z mięczaków, nadające się
do spożycia przez ludzi;
0308 Bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone,
zamrożone, suszone, solone lub w solance; wędzone bezkręgowce wodne, inne niż
skorupiaki i mięczaki, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki,
mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych, innych niż skorupiaki i mięczaki,
nadające się do spożycia przez ludzi;
Ogórki morskie (Stichopus japonicus, Holothurioidea)
Jeżowce (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus,
Echinus esculentus)
0308 30 Meduzy (Rhopilema spp.)
0308 90 Pozostałe
Mleko i produkty mleczarskie (kody celne 0401 – 0406)
0401 Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego
środka słodzącego;
0401 10 O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1 % masy
0401 20 O zawartości tłuszczu przekraczającej 1 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy
0401 40 O zawartości tłuszczu przekraczającej 6 % masy, ale nieprzekraczającej 10 % masy
0401 50 O zawartości tłuszczu przekraczającej 10 % masy
0402 Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka
słodzącego;
0402 10 W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy
W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy
Pozostałe
0403 Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao;
0403 10 Jogurt
0403 90 Pozostałe
0404 Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka
słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet
zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej
niewymienione ani niewłączone;
0404 10 Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego
0404 90 Pozostałe
0405 Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie
do smarowania;
0405 10 Masło
0405 20 Produkty mleczarskie do smarowania
0405 90 Pozostałe
0406 Ser i twaróg;
0406 10 Ser (niedojrzewający lub niekonserwowany) świeży, włącznie z serem serwatkowym i twaróg
0406 20 Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów
0406 30 Ser przetworzony (ser topiony), nietarty lub nieproszkowany
0406 40 Ser z przerostami niebieskiej pleśni i pozostały ser zawierający przerosty otrzymywane z użyciem Penicillium roqueforti
0406 90 Pozostałe sery
Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne (kody celne 0701 – 0714)
0701 Ziemniaki, świeże lub schłodzone;
0701 10 Sadzeniaki
0701 90 Pozostałe
0702 Pomidory świeże lub schłodzone;
0702 00 00 07 Pomidory koktajlowe
0702 00 00 99 Pozostałe
0703 Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub
schłodzone;
0703 10 Cebula i szalotka
0703 20 Czosnek
0703 90 Pory i pozostałe warzywa cebulowe
0704 Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub
schłodzone;
0704 10 Kalafiory i brokuły głowiaste
0704 20 Brukselka
0704 90 Pozostałe
0705 Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone;
Sałata
Cykoria
0706 Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne
korzenie jadalne, świeże lub schłodzone;
0706 10 Marchew i rzepa
0706 90 Pozostałe
0707 Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone;
0707 00 05 Ogórki
0707 00 90 Korniszony
0708 Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone;
0708 10 Groch (Pisum sativum)
0708 20 Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0708 90 Pozostałe warzywa strączkowe
0709 Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone;
0709 20 Szparagi
0709 30 Oberżyny (bakłażany)
0709 40 Selery inne niż seler korzeniowy
Grzyby i trufle
0709 60 Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta
0709 70 Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy
Pozostałe
0710 Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie),
zamrożone;
0710 10 Ziemniaki
Warzywa strączkowe, nawet łuskane
0710 30 Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy
0710 40 Kukurydza cukrowa
0710 80 Pozostałe warzywa
0710 90 Mieszanki warzyw
0711 Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale
nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia;
0711 20 Oliwki
0711 40 Ogórki i korniszony
Grzyby i trufle
0711 90 Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw
0712 Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku,
ale dalej nieprzetworzone;
0712 20 Cebula
Grzyby, uszaki (Auricularia spp.), trzęsaki (Tremella spp.) i trufle
0712 90 Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw
0713 Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone;
0713 10 Groch (Pisum sativum)
0713 20 Ciecierzyca (cieciorka)
Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0713 40 Soczewica
0713 50 Bób (Vicia faba var. major) i bobik (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)
0713 60 Nikla indyjska (Cajanus cajan)
0713 90 Pozostałe
0714 Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca;
0714 10 Maniok (cassava)
0714 20 Ziemniaki słodkie
0714 30 Pochrzyn (ignam) (Dioscorea spp.)
0714 40 Kolokazja jadalna (taro) (Colocasia spp.)
0714 50 Ksantosoma (żółtosocza lub malanga) (Xanthosoma spp.)
0714 90 Pozostałe
Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów (kody celne 0801 –
0811 oraz 0813)
0801 Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, świeże lub
suszone, nawet łuskane lub obrane;
0802 Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane;
Migdały
Orzechy leszczyny (Corylus spp.)
Orzechy włoskie
Kasztany (Castanea spp.)
Pistacje
Orzechy makadamia
0802 70 Orzechy kola (Cola spp.)
0802 80 Orzechy areka
0802 90 Pozostałe
0803 Banany, włącznie z plantanami, świeże lub suszone;
0803 10 Plantany
0803 90 Pozostałe
0804 Daktyle, figi, ananasy, awokado, guawa, mango i smaczelina, świeże lub suszone;
0804 10 Daktyle
0804 20 Figi
0804 30 Ananasy
0804 40 Awokado
0804 50 Guawa, mango i smaczelina
0805 Owoce cytrusowe, świeże lub suszone;
0805 10 Pomarańcze
0805 20 Mandarynki (włącznie z tangerynami i satsumy); klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe
0805 40 Grejpfruty, włącznie z pomelo
0805 50 Cytryny (Citrus limon, Citrus limonum) i limony (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
0805 90 Pozostałe
0806 Winogrona, świeże lub suszone;
0806 10 Świeże
0806 20 Suszone
0807 Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże;
Melony (włącznie z arbuzami)
0807 20 Papaje
0808 Jabłka, gruszki i pigwy, świeże;
0808 10 Jabłka
0808 30 Gruszki
0808 40 Pigwy
0809 Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże;
0809 10 Morele
Wiśnie i czereśnie
0809 30 Brzoskwinie, włącznie z nektarynami
0809 40 Śliwki i owoce tarniny
0810 Pozostałe owoce, świeże;
0810 10 Truskawki i poziomki
0810 20 Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami
0810 30 Porzeczki czarne, białe lub czerwone i agrest
0810 40 Żurawiny, borówki czarne i pozostałe owoce z rodzaju Vaccinium
0810 50 Owoce kiwi
0810 60 Duriany właściwe
0810 70 Owoce persymony (kaki)
0810 90 Pozostałe
0811 Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w
wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego;
0811 10 Truskawki i poziomki
0811 20 Maliny, jeżyny, morwy, owoce mieszańców malin z jeżynami, porzeczki czarne, białe lub czerwone i agrest
0811 90 Pozostałe
Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie
tych wyrobów (kod celny 1601)
1601 Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów;
1601 00 10 Z wątroby (wątróbek)
Pozostałe
1601 00 91 Kiełbasy, suche lub do smarowania, niepoddane obróbce cieplnej
1601 00 99 Pozostałe
Przetwory, włączając sery i twaróg, na bazie tłuszczy roślinnych (kody celne 1901 90 11 i
1901 90 91)
Ekstrakt słodowy;
1901 90 11 O zawartości suchego ekstraktu 90 % masy lub większej
Pozostałe;
1901 90 91 Niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5 % tłuszczu mleka, 5 % sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym) lub izoglukozy, 5 % glukozy lub skrobi, z wyłączeniem przetworów spożywczych w postaci proszku z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404
Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
2106 90 92 Niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczu mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi