Spis produktów rolnych, surowców i żywności wytwarzanych w USA, krajach UE, Kanadzie, Australii i Norwegii, wobec których obowiązuje roczny zakaz wwozu tych produktów do Federacji Rosyjskiej

KOD CELNY NAZWA TOWARU
0201 Mięso z bydła, świeże lub schłodzone
0202 Mięso z bydła, zamrożone
0203 Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone
0207 Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone
z 0210 Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone
0301 – 0308 Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne
0401 – 0406 Produkty mleczarskie
0701 Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne
0702 00 000
0703 – 0706
0707 00
0708 – 0714
0801 – 0811 Owoce i orzechy jadalne
0813
1601 00 Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów
1901 90 110 0 Przetwory spożywcze, w tym sery i twaróg na bazie tłuszczy roślinnych
1901 90 910 0
2106 90 920 0 Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
2106 90 980 4
2106 90 980 5
2106 90 980 9