Wykaz towarów dopuszczonych do eksportu na rynek rosyjski

0204 Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone;

0205 Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone;

0206 Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów,

świeże, schłodzone lub zamrożone;

0208 Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone;

0209 Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub

inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone

lub wędzone;

0210 Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki

i mączki, z mięsa lub podrobów;

0407 Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane;

o Zapłodnione jaja do inkubacji

o Pozostałe świeże jaja

o 0407 90 Pozostałe

0408 Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w

wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające

dodatek cukru lub innego środka słodzącego;

o Żółtka jaj

o Pozostałe

0409 Miód naturalny;

0410 Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani

niewłączone;

0812 Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym

ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach

konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia;

o 0812 10 Wiśnie i czereśnie

o 0812 90 Pozostałe

o 0812 90 25 Morele; pomarańcze

o 0812 90 30 Papaje

o 0812 90 40 Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus

o 0812 90 70 Owoce guawy, mango, smaczeliny, tamaryndy, jabłka nerkowca, liczi (śliwki chińskie), owoce chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoce męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya i orzechy tropikalne

o 0812 90 98 Pozostałe

1602 Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane;

1603 Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych

bezkręgowców wodnych;

1604 Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru

przygotowane z ikry rybiej;

1605 Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub

zakonserwowane;

1901 Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z

ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy

kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej

niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych

pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 %

masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej

niewymienione ani niewłączone;

o 1901 10 Przetwory dla niemowląt, pakowane do sprzedaży detalicznej

o 1901 20 Mieszaniny i ciasta, do wytworzenia wyrobów piekarniczych

objętych pozycją 1905

o Pozostałe

1902 Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi

substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne,

gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany;

1903 Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren,

perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach;

1904 Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub

produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza)

w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z

wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane,

gdzie indziej niewymienione ani niewłączone;

1905 Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe

wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki

stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne

wyroby;

2101 Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)

oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty

paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty,

esencje i koncentraty;

2102 Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe mikroorganizmy

jednokomórkowe, martwe (z wyłączeniem szczepionek objętych pozycją 3002);

gotowe proszki do pieczenia;

2103 Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy

korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda;

2104 Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze,

homogenizowane;

2105 Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao;

2106 Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone;

o 2106 10 Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe

o 2106 90 98 Pozostałe