Kolejne trofea małych Briańszczan

Już od 39 lat Konin organizuje festiwalowe prezentacje  twórczości dziecięcej. W tym roku w dniach 7-9 czerwca odbywał się Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca, […]

XI Festiwal Kultur Miast Partnerskich

Już po raz  jedenasty Konin gościł zespoły folklorystyczne z zaprzyjaźnionych miast zarówno z Wschodu jak i z Zachodu. Goście przyjeżdżają co roku na Festiwal Kultur […]

Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia w Konińskim

23 lutego w Koninie odbyło się spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Spotkanie było okazją do posumowania dorobku konińskiej organizacji w jej […]

Ważne styczniowe rocznice

Jak co roku, mieszkańcy Konina i okolic obchodzili rocznice ważnych wydarzeń związanych z historią regionu. Rok 1863 to czas kolejnego zrywu narodowego zwanego Powstaniem Styczniowym. […]