Uzbekistan w Koninie 

W środę 26 lipca na zaproszenie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód , Starosty Konińskiego  Pana Stanisława Bielika i Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego Pana Ryszarda Nawrockiego przybyła do Konina delegacja z Uzbekistanu: Ambasador Republiki Uzbekistanu w Polsce  J.E. Bakhram Babajew oraz pracownicy ambasady Panowie Mirzokhid Alkubov- radca i Sador Akhamotov –konsul. Zapraszający gości  postanowili tak przedstawić Powiat Koniński tak aby wzbudzić zainteresowanie odwiedzających i zaproponować konkretną  współpracę. Rozmowa z kierownictwem samorządu powiatowego nakreśliła kierunki i formy działań.

  W spotkaniu uczestniczyły osoby reprezentujące instytucje gotowe do podjęcia się współpracy z : Akademii Nauk Stosowanych , Powiatowego Urzędu Pracy i Komisji Oświaty i Wychowania. Goście zapoznali się także z propozycją przedstawioną przez Pana dr Marka Waszkowiaka Rektora Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie do nawiązania współdziałania w zakresie kształcenia studentów z Uzbekistanu, wymiany kadry naukowej i dokształcania zawodowego pracowników podejmujących pracę u nas. 

Trzecim miejscem wizyty była Gmina Stare Miasto. Gmina sąsiaduje z miastem Konin i jest  głównie ośrodkiem rolniczym, ale najważniejszym jej atutem do rozwoju, to położenie przy głównych drogach łączących Polskę południową z północną (droga 25) i Europę Zachodnią ze Wschodem ( autostrada A2). Z tymi możliwościami i przyjętą strategią przez samorząd gminny zapoznał gości Pan Dariusz Puchała Wójt Gminy wyrażając chęć współpracy w przyjmowaniu pracowników przez miejscowych przedsiębiorców jak i do pracy w nowoczesnym rolnictwie.

Gospodarze mieli okazję zapoznać się z możliwościami gospodarki Republiki Uzbekistan, co zapewne zachęciło ich do kontynuacji znajomości. Stowarzyszenie reprezentowane przez: Józefa Brylla Prezesa, Zdzisława Jacaszka Wiceprezesa i  Kazimierza Pałasza Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej uczestnicząc w tych spotkaniach wyraziło gotowość do współdziałania w nawiązywaniu tak ważnych kontaktów.

 Więcej na: 

https://www.lm.pl/aktualnosci/ambasador-uzbekistanu-z-wizyta-w-powiecie-koninskim

https://fb.watch/m3v-eMfdmx/