Wszystko dla wolności

To tytuł wystawy fotograficznej ukazującej wydarzenia jakie miały miejsce w Kijowie w czasie tak zwanej „Rewolucji Godności”. Autorzy zdjęć dokumentują kijowski Euromajdan od jego początku, to jest od 26 listopada 2013 roku do początku maja 2014 roku. Ukrainiec Oleksander Tymoshenko – uczestnik protestu, inżynier lotnictwa, dziennikarz, fotografik, wykonywał powinność reportera do momentu gdy został 18 lutego ciężko ranny i znalazł się w szpitału. Drugim dokumentalistą jest Polak, dr Bartłomiej Garczyk – adiunkt i wykładowca akademicki w Zakładzie Studiów Wschodnich Wydziału Historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Wielkopolskiego Oddziału naszego Stowarzyszenia. Z Majdanem zetknął się dwukrotnie: 30 listopada 2013 r. i w dniach 5-6 maja 2014, wtedy gdy protesty już zanikały. Prace autorów zdjęć oddają i odzwierciedlają atmosferę jaka tam panowała. Zapisane sceny w kadrach są przepełnione oddaniem dla sprawy ludzi zdeterminowanych walką o wolny kraj – Ukrainę. Organizatorzy wystawy – pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i wolontariusze z Konińskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód  wybierając z ponad 200 fotofgrafii, te ich zdaniem najwłściwsze, starali się  wytworzyć widzowi atmosferę tamtych dni, sporządzić swego rodzju dokumentację, ikonografię zrywu patritycznego naszych sąsiadów z za wschodniej granicy – Ukraińców. Zorganizowana wystawa była okazją do rozmowy o trudnym dniu  dzisiejszym. 23 marca w biblitece miało  miejsce spotkanie osób chętnych do rozmowy o tym trudnym i zawiłym czasie z uczonymi specyjalistami: prof. dr. hab. Andrzejem Małkiewiczem, prof. dr. hab. Arturem Kijasem i dr. Bartłomiejem Garczykiem. Doktor Garczyk, otwierając spotkanie, opwiedział o tym dlaczego pojechał do Kijowa i co go tam spotkało. Fotografując starał się udokumentować życie codzienne majdanu po rewolucji. Powiedział, że krótki okres, który minął od brutalnych zajść, a także świadomość jak wiele ofiar pochłonęła  rewolucja, sprawiały, że fotografowanie tego miejsca jakby było „cofnięte w czasie”. Wszechobecne było poczucie patriotyzmu, strachu i nadziei, ale też i anarchii oraz chaosu wyrażającego się tym, że wielu mieszkańców miasteczka było  osobami przypadkowymi. Profesor Małkiewicz swój wykład opatrzył tytułem: „Euromajdan i jego następstwa”. Uczony nawiązując do historii Ukraińców i ich stosunków z państwami: carów, bolszewików czy obecnośi w państwie radzieckim i do chwili obecnej, kiedy Ukraina jest najdłużej niepodległą, uświadamiał złożoność ich relacji, aż do najgorszych, do wojny. Uczestnicy spotkania dopytywali Profesora: jak można było i czy można było nie dopuśćić do wojny, a jeżeli już wybuchła to jak ją zakończyć? Obecna złożona sytuacja nie pozwala dać jakiejkolwiek odpowiedzialnej odpowiedzi, w swoim wywodzie skonstatował uczony. Profesor Artur Kijas znany w środowisku konińskim starał się uświadomić słchaczom ważność sąsiedztwa naszych narodów, choćby przez wielość kontaktów w każdych dziedzinach i w każdych czasach, mając na uwadze czasami różne interesy. Nie mniej jednak najważniejszym narodowym interesem jest pokój. Puentując swoje wystąpienie powiedział: „jesteśmy silni razem, a słabi i samotni podzieleni”.